به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.41%) 239
خیلی سریع
(31.49%) 561
سریع
(26.10%) 465
کند
(28.97%) 516
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1781