به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.37%) 239
خیلی سریع
(31.50%) 563
سریع
(26.02%) 465
کند
(29.09%) 520
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1787