به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.39%) 242
خیلی سریع
(31.43%) 568
سریع
(26.17%) 473
کند
(28.99%) 524
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1807