به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.40%) 241
خیلی سریع
(31.53%) 567
سریع
(25.97%) 467
کند
(29.08%) 523
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1798