به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.37%) 241
خیلی سریع
(31.52%) 568
سریع
(26.08%) 470
کند
(29.02%) 523
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1802