به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.36%) 241
خیلی سریع
(31.50%) 568
سریع
(26.06%) 470
کند
(29.06%) 524
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1803